Material Pergamon White

Pergamon White Marble
Pergamon White Marble

     
Finishing:   Surface polished
     
Stone type:   Marble
     
Country of origin:   Turkey


Pergamon White Marble
Pergamon White Marble
Pergamon White Marble block